| Pórtico da Gloria |

Santiago de compostela | 2018

Peche provisional do Pórtico e outras pequenas actuacions